fbpx
 • Algemene Voorwaarden

 • 1 Algemeen

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bewust Wedstrijd Rijden en opdrachtgever.

  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de ingehuurde collega's van Bewust Wedstrijd Rijden.

  1.1 Opdrachtnemer: Bewust Wedstrijd Rijden

  Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Bewust Wedstrijd Rijden.
  Activiteit: een privéles, proefgerichte training, workshop, wedstrijdbegeleiding, trainingsarrangement, midwintersessies, training van uw paard of een ander activiteit, individueel of in groepsverband.
  Cliënt: een deelnemer aan een activiteit. Dit kan de opdrachtgever zelf betreffen of een door hem gestuurde persoon, zoals een werknemer.

 • 2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

  2.1 Een overeenkomst komt tot stand door een mondelinge overeenkomst of doordat de opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van de opdrachtgever.

 • 3 Prijs

  3.1  Bewust Wedstrijd Rijden is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen bij onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden na het afsluiten der overeenkomst of na het verzenden van de offertes. De prijsverhoging is in overeenstemming met de kostprijsverhoging.

  3.2  In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten.

  3.3  De kosten van maaltijden en/of overnachting van de cliënt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

  3.4 Aan de workshops dienen minimaal 8 personen deel te nemen.

  3.5 Aan de trainingsarrangementen dienen minimaal 4 personen deel te nemen.

 • 4 Adviezen

  4.1  Adviezen van Bewust Wedstrijd Rijden zijn 'naar beste kunnen' en 'naar beste eer en geweten'.

  4.2  De opdrachtgever en/of cliënt zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en het resultaat daarvan. Aansprakelijkheid van Bewust Wedstrijd Rijden hiervoor wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 • 5 Betalingsvoorwaarden

  5.1  Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling voor aanvang van de activiteit.

  5.2  Indien niet wordt voldaan aan het in 5.1 gestelde heeft Bewust Wedstrijd Rijden het recht de overeenkomst te ontbinden, de activiteit(en) te annuleren en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.

  5.3 De workshops, clinics, proefgerichte trainingen en midwintersessies, dienen in zijn geheel betaald te worden.

 • 6 Annulering door de opdrachtgever

  6.1 Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever dient als volgt te geschieden;

  1. bij privélessen 24 uur van te voren
  2. bij clinicss en proefgerichte trainingen minimaal 1 week van te voren
  3. Bij workshops, trainingsarrangementen en midwintersessies wordt het volledige tarief bij annulering tot een maand (30 dagen) voor aanvang van de workshop of het trainingsarrangement volledig terugbetaald. 50% van het volledige bedrag wordt teruggestort wanneer er tussen 2 en 4 weken (15 en 29 dagen) voor de aanvangsdatum van de workshop of het trainingsarrangement wordt geannuleerd. En 0% wordt terugbetaald wanneer er tussen de 0 en 2 weken (14 dagen) voor de aanvangsdatum van de workshop of het trainingsarrangement wordt geannuleerd.

  Wanneer er niet vooruit betaald is zal het bedrag alsnog in rekening gebracht worden.

  6.2 Bij te late annulering wordt de sessie als uitgevoerd beschouwd en is de volledige vergoeding verschuldigd.

 • 7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

  7.1 Bewust Wedstrijd Rijden heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Dit kan zijn door ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, of door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn.

  7.2 Bewust Wedstrijd Rijden heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een workshop of het trainingsarrangement te weinig deelnemers zijn.

 • 8 Aansprakelijkheid

  8.1 Bewust Wedstrijd Rijden is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever en/of cliënt, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Daarbij komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen Bewust Wedstrijd Rijden verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

  8.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komen bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

  8.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Bewust Wedstrijd Rijden nimmer aansprakelijk.

  8.4 Het Nederlands recht is van toepassing.

 • Blijf op de hoogte

  Elke maand een nieuwe video, een nieuwe vraag-van-de-maand en de aanbieding van de maand!!!

  Verstuur

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten